Reliefer & Friser

Reliefer är ett skulpterat ornament, nästan som en tavla i fasaden som kan placeras fristående eller vara en del en sammansatt ornamenterad väggyta. Våra dekorerade friser placeras oftast som en del i ett större listverk precis under en kornisch eller ett kontinuerligt gesims. De dekorativa motiven i frisbanden föreställer historiskt ofta människor eller växtlighet. Reliefer i en fris går att sammansätta utan synliga skarvar så att det bildar ett kontinuerligt mönster.

Mått (mm) – 737 / 442 / 137
Mått (mm) – 800 / 435 / 140
Mått (mm) – 895 / 285 / 90
Mått (mm) – / /
Mått (mm) – 773 / 610 / 80
Mått (mm) – 900 / 610 / 125
Mått (mm) – 540 / 335 / 80
Mått (mm) – 397 / 400 / 46
Mått (mm) – 1235 / 465 / 110
Mått (mm) – 1310 / 240 / 30
Mått (mm) – 1533 / 320 / 60
Mått (mm) – 1605 / 400 / 45
Laddar mer