Festonger

En festong är ett ornament i fasaden som vanligtvis består av ett hängande bågformigt band, oftast dekorerad med blommor, frukt och lövverk. Många gånger är festongen utformad som en girlang efterliknande ett tyg som fäster i och spänner mellan två kokarder. Festonger kan placeras exempelvis under ett fönster, i en girlangform eller som en del i ett större ornament.

Mått (mm) – 1145 / 400 / 45
Mått (mm) – 715 / 226 / 35
Mått (mm) – 440 / 165 / 50
Mått (mm) – 1220 / 960 / 70
Mått (mm) – 140 / 500 / 10
Laddar mer