Gesimser - Listverk

Ett listverks primära funktion är att skapa liv i fasaden genom skuggverkan. En list som kröner en byggnad i mötet mellan fasad och tak, kallas för gesims. Gesims kan även vara ett horisontellt, framskjutande listverk som avgränsar fasadens olika våningar eller väggfält. Tvärsektionen, profilen, av ett listverk består av flera små profiler staplade på varandra. Grundformerna i listverken varierar mellan platta och profilerade delar. Alla former har egna benämningar och är antingen visuellt bärande eller burna av en annan form. Vid komponeringen av en list bör man ta hänsyn till fasadens proportioner, från vilket avstånd den kommer att betraktas samt vilken stil huset har. Vi erbjuder både kompletta listverk i olika stilar och enskilda delar.

Visar alla 3 resultat