Baser, Kolonner, Pilaster, Kapitäl & Slutsten

Kolonnen är en rund bärande pelare som består av en bas, en kolonnkropp och ett kapitäl. Kroppen kan antingen vara slät eller ha försänkta räfflor, vara kannelerad, eller beklädd med ornament. Basen är kolonnens fot och kan antingen stå direkt på marken eller vara upplyft på en piedestal. Kapitäl är kolonnens huvud och har olika uttryck för olika ordningar och stilar. Pilaster är en platt kolonn, inskjuten i fasaden. En pilaster markerar bärningen i fasaden men har ingen bärande förmåga. Pilastern har likt kolonnen, en bas, en kropp och ett kapitäl. Vi erbjuder ett stort utbud av kolonn- och pilasterdelar som sätts samman för att passa just din fasad.

Kolonnen är grunden i den klassiska arkitekturens alfabet och styr ordning och proportioner i byggnader. En kolonn har olika ordningar, stilar, som härstammar från den klassiska antiken, men har utvecklats under flera tusen år. De vanligaste ordningarna är dorisk, jonisk, korintisk, composita och toscansk ordning. Dessa kan komponeras enligt olika regelverk och bilda grunden till många olika stilar.

Mått (mm) – 595 / 767 / 160
Mått (mm) – 885 / 815 / 160
Mått (mm) – 765 / 1060 / 300
Mått (mm) – 448 / 190 / 170
Mått (mm) – 475 / 155 / 150
Mått (mm) – 415 / 455 / 390
Mått (mm) – 540 / 295 / 55
Mått (mm) – 280 / 260 / 160
Mått (mm) – 440 / 255 / 220
Mått (mm) – 540 / 356 /
Mått (mm) – 165 / 195 / 58
Mått (mm) – 165 / 195 / 55
Laddar mer