Konsoler & Dentyler

Konsoler är ett ornament som har en estetiskt bärande och upplyftande funktion. Konsolerna kan placeras under exempelvis balkonger, eller som bäring av fönsteromfattningar eller pediment. Utformningen varierar beroende av stil, men konsolens grundform utgörs oftast av rullande band klädda med någon form av bladornament. Vi erbjuder en stor variation av konsoler i olika stilar.

Mått (mm) – 240 / 255 / 95
Mått (mm) – 125 / 258 / 62
Mått (mm) – 156 / 244 / 111
Mått (mm) – 210 / 180 / 350
Mått (mm) – 125 / 138 / 72
Mått (mm) – 161 / 345 / 98
Mått (mm) – 143 / 195 / 143
Mått (mm) – 143 / 195 / 143
Mått (mm) – 310 / 500 / 330
Mått (mm) – 305 / 350 / 205
Mått (mm) – 78 / 95 / 42
Mått (mm) – 120 / 295 / 74
Laddar mer