Maskaroner

En maskaron är ett reliefornament i form av ett stiliserat ansikte. Ordet maskaron betyder på italienska ”stor ansiktsmask” och placerades ursprungligen på fasader för att skrämma bort onda andar. Slutsten kallas det ornamentet som placeras högst upp i mitten av ett valv. Den är alltid lite större än de övriga stenarna i valvet, därav är den ofta mer dekorerad. Det är vanligt att slutstenar utformas som maskaroner i valv ovan fönster eller portar, för att skrämma bort onda krafter från att komma in. Vi erbjuder en stor variation av uttrycksfulla maskaroner.

Mått (mm) – 205 / 170 / 55
Mått (mm) – 265 / 310 / 90
Mått (mm) – 230 / 273 / 110
Mått (mm) – 245 / 370 / 100
Mått (mm) – 334 / 530 / 130
Mått (mm) – 372 / 317 / 205
Laddar mer